MÜŞTERİ GİRİŞİ

DASK HASARLARI

DASK HASARLARI

İhbar Anında Gerekenler

Poliçe ve acente numarası
Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
Sigortalının adı, soyadı
Hasar tarihi
Tahmini hasar miktarı
Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi
Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefon numarası
Sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi yanı sıra deprem teminatı başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK' a bildirilmelidir.

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

Poliçe fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)
Tapu Fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)
Hasar durumunda, sigorta ettiren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür
Hasarın oluştuğunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a veya DASK'ın nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak
DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek
DASK'ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılamasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin DASK'a vermek
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde DASK'a veya yetkili kıldığı kimselere vermek
Sigortalı bina/yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigrta sözleşmeleri varsa bunları DASK'a bildirmek

Detaylı bilgi için;
7/24 Hasar işlemleriniz için Hasar YARDIM hattımızı arayın.

0 242 511 80 71 - 0538 855 46 46